Chứng nhận Binder tại Việt Nam

Chúng tôi là đại diện ủy quyền của hãng Binder tại Việt Nam qua các năm 2013 đến Nay..

 

 

 


    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM
    Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh.
    Hotline: 093 8844 357
    Email: sales1@binder-vietnam.com
    Website: binder-vietnam.com