Công nghệ và ứng dụng các dòng tủ Binder


Tiệt trùng khí nóng bằng tủ ấm CO2

Tiệt trùng bằng khí nóng

Phương pháp khử trùng cho tủ ấm CO2