BINDER là giải pháp phù hợp cho bạn 

Giải pháp lựa chọn tủ vi khí hậu

Với BINDER, bạn tha hồ lựa chọn


Người sử dụng cần tìm hiểu thời hạn sử dụng của sản phẩm sẽ bao lâu để chọn các tủ vi khí hậu BINDER cho phù hợp. Tủ có độ bền cao, có thể hoạt động liên tục nhiều năm và cung cấp không gian cho các mẫu kiểm tra. Tủ khí hậu BINDER tạo ra khí hậu với ánh sáng – đây chính xác là thứ bạn cần cho các bài kiểm tra khắc nghiệt khi bạn cần.

Nhóm Học viện BINDER đã tạo ra một công cụ tìm sản phẩm để giúp bạn chọn loại tủ nào trong số 7 loại tủ khí hậu để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. Với gói A và B, BINDER thậm chí cung cấp chính xác giải pháp phù hợp cho bạn trong lĩnh vực kiểm tra pin không ngừng mở rộng.

Download tại đây

https://www.binder-world.com/en/content/download/147062/5963216/file/BINDER-humidity-test-chambers-overview.pdf