Tủ nuôi trồng

Tủ nuôi trồng

Ánh sáng đồng nhất kết hợp với nhiệt độ và độ ẩm không đổi là cần thiết để đạt được sự phát triển lý tưởng ở thực vật hoặc các sinh vật khác. Tủ vi khí hậu BINDER cung cấp...
read more
Tủ nuôi trồng KBW có ánh sáng

Tủ nuôi trồng KBW có ánh sáng

Tủ vi khí hậu BINDER với hệ thống chiếu sáng của dòng KBW đạt được sự phân bố ánh sáng đồng nhất với khả năng chiếu sáng tự nhiên của nó. Điều đó cho phép tủ nuôi trồng này tạo...
read more
Tủ nuôi trồng KBWF 720

Tủ nuôi trồng KBWF 720

read more
Tủ nuôi trồng KBWF 240

Tủ nuôi trồng KBWF 240

read more
Tủ nuôi trồng KBWF có ánh sáng và độ ẩm

Tủ nuôi trồng KBWF có ánh sáng và độ ẩm

Tủ vi khí hậu BINDER với hệ thống chiếu sáng của dòng KBWF đạt được sự phân bố ánh sáng đồng nhất với khả năng chiếu sáng tự nhiên của nó. Điều đó cho phép tủ vi khí hậu này...
read more
Tủ nuôi trồng KBW 720

Tủ nuôi trồng KBW 720

read more
Tủ nuôi trồng KBW 400

Tủ nuôi trồng KBW 400

read more
Tủ nuôi trồng KBW 240

Tủ nuôi trồng KBW 240

read more