Tủ nuôi trồng KBW có ánh sáng

Tủ nuôi trồng KBW có ánh sáng

Tủ vi khí hậu BINDER với hệ thống chiếu sáng của dòng KBW đạt được sự phân bố ánh sáng đồng nhất với khả năng chiếu sáng tự nhiên của nó. Điều đó cho phép tủ nuôi trồng này tạo...
read more
Tủ nuôi trồng KBW 720

Tủ nuôi trồng KBW 720

read more
Tủ nuôi trồng KBW 400

Tủ nuôi trồng KBW 400

read more
Tủ nuôi trồng KBW 240

Tủ nuôi trồng KBW 240

read more