Tủ nuôi trồng KBWF 720

Tủ nuôi trồng KBWF 720

read more
Tủ nuôi trồng KBWF 240

Tủ nuôi trồng KBWF 240

read more
Tủ nuôi trồng KBWF có ánh sáng và độ ẩm

Tủ nuôi trồng KBWF có ánh sáng và độ ẩm

Tủ vi khí hậu BINDER với hệ thống chiếu sáng của dòng KBWF đạt được sự phân bố ánh sáng đồng nhất với khả năng chiếu sáng tự nhiên của nó. Điều đó cho phép tủ vi khí hậu này...
read more