Tủ vi khí hậu động lực học MKFT

Tủ vi khí hậu động lực học MKFT

Tủ vi khí hậu BINDER MKFT dành cho các ứng dụng cần khí hậu xen kẽ nhiệt độ thấp, là chuyên gia cho sự thay đổi khí hậu luân phiên động học trong khoảng từ -70 °C đến 180 °C....
read more
Tủ vi khí hậu động lực học BINDER MKFT 240

Tủ vi khí hậu động lực học BINDER MKFT 240

Thông số kỹ thuật
read more
Tủ vi khí hậu động lực học MKFT 115

Tủ vi khí hậu động lực học MKFT 115

Thông số kỹ thuật
read more
Tủ vi khí hậu động lực học MKFT 720

Tủ vi khí hậu động lực học MKFT 720

Thông số kỹ thuật
read more