Tủ vi khí hậu động lực học MKT

Tủ vi khí hậu động lực học MKT

Phạm vi nhiệt độ từ -70 °C đến 180 °C, với lợi ích bổ sung của mô phỏng tự nhiên, là những tính năng làm cho dòng tủ vi khí hậu động lực học BINDER MKT trở nên độc đáo....
read more
Tủ vi khí hậu động lực học BINDER MKT 720

Tủ vi khí hậu động lực học BINDER MKT 720

Thông số kỹ thuật
read more
Tủ vi khí hậu động lực học MKT 240

Tủ vi khí hậu động lực học MKT 240

Thông số kỹ thuật
read more
Tủ vi khí hậu động lực học MKT 115

Tủ vi khí hậu động lực học MKT 115

Thông số kỹ thuật
read more