Tủ vi khí hậu KMF với khoảng nhiệt độ và độ ẩm mở rộng

Tủ vi khí hậu KMF với khoảng nhiệt độ và độ ẩm mở rộng

Tủ vi khí hậu BINDER KMF đảm bảo các điều kiện ổn định tuyệt đối trong toàn bộ khu vực thí nghiệm. Lợi thế của tủ vi khí hậu này là diện tích sử dụng nhỏ, linh động trong việc...
read more
Tủ vi khí hậu BINDER KMF 240

Tủ vi khí hậu BINDER KMF 240

read more
Tủ vi khí hậu BINDER KMF 720

Tủ vi khí hậu BINDER KMF 720

read more
Tủ vi khí hậu BINDER KMF 115

Tủ vi khí hậu BINDER KMF 115

read more