Tủ ấm CO2

Tủ ấm CO2

Series C |Tủ ấm CO2 Binder C series tiệt trùng bằng khí nóng Series CB | Tủ ấm CO2 Binder CB tiệt trùng khí nóng và đầu dò CO2 tiệt trùng bằng nhiệt. Tủ ấm CO2 với các điều kiện phát triển tối...
read more
Tủ ấm CO2 BINDER CB210

Tủ ấm CO2 BINDER CB210

read more
Tủ ấm CO2 BINDER CB150, điều khiển O2 và cửa kính chia ngăn

Tủ ấm CO2 BINDER CB150, điều khiển O2 và cửa kính chia ngăn

read more
Tủ ấm CO2 BINDER CB150

Tủ ấm CO2 BINDER CB150

read more
Tủ ấm CO2 Binder CB 60, điểu khiển O2 và cửa kính chia ngăn

Tủ ấm CO2 Binder CB 60, điểu khiển O2 và cửa kính chia ngăn

read more
Tủ ấm CO2 Binder CB60, điều khiển O2

Tủ ấm CO2 Binder CB60, điều khiển O2

read more
Tủ ấm CO2 Binder CB53 với cửa kính chia ngăn

Tủ ấm CO2 Binder CB53 với cửa kính chia ngăn

 
read more
Tủ ấm CO2 BINDER CB220

Tủ ấm CO2 BINDER CB220

read more
Tủ ấm lạnh Binder KB 240

Tủ ấm lạnh Binder KB 240

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ ấm lạnh Binder KB 53

Tủ ấm lạnh Binder KB 53

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more