Tủ sấy BINDER cung cấp giải pháp cho khẩu trang FFP2

Tủ sấy BINDER cung cấp giải pháp cho khẩu trang FFP2

    ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy chân không Binder giảm rủi ro nguy hiểm trong quá trình chiết trích ly

Tủ sấy chân không Binder giảm rủi ro nguy hiểm trong quá trình chiết trích ly

A vacuum drying chamber reduces the risk of cannabis extraction. Bạn thích trích ly Cây cần sa để sản xuất dược phẩm THC (Thành phần chính, hoạt chất trong cần sa là Delta-9-tetrahydrocannabinol) ? An toàn là yếu tố lớn...
read more
Tủ sấy chân không

Tủ sấy chân không

Ứng dụng Tủ sấy chân không  Cả 2 dòng tủ sấy chân không Binder cho phép sấy hiệu quả không còn chất tồn dư hoặc gây hại với vật liệu sấy. Với tính năng công nghệ đã được chứng minh,...
read more
Tủ sấy chân không Binder VD 115

Tủ sấy chân không Binder VD 115

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy chân không Binder VD 23

Tủ sấy chân không Binder VD 23

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy chân không Binder VD 53

Tủ sấy chân không Binder VD 53

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 260

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 260

read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 56

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 56

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 720

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 720

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 53

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 53

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more