Tủ sấy BINDER cung cấp giải pháp cho khẩu trang FFP2

Tủ sấy BINDER cung cấp giải pháp cho khẩu trang FFP2

    ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy chân không Binder giảm rủi ro nguy hiểm trong quá trình chiết trích ly

Tủ sấy chân không Binder giảm rủi ro nguy hiểm trong quá trình chiết trích ly

A vacuum drying chamber reduces the risk of cannabis extraction. Bạn thích trích ly Cây cần sa để sản xuất dược phẩm THC (Thành phần chính, hoạt chất trong cần sa là Delta-9-tetrahydrocannabinol) ? An toàn là yếu tố lớn...
read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 260

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 260

read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 56

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 56

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 720

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 720

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 53

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 53

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy Binder đối lưu tự nhiên ED 115

Tủ sấy Binder đối lưu tự nhiên ED 115

Tủ sấy Binder ED 115 gia nhiệt được điều khiển điện tử theo công nghệ APT.lineTM đảm bảo độ chính xác nhiệt độ trong toàn tủ, không xảy ra nóng cục bộ, cho các kết quả lập lại.
read more
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 240

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder ED 240

      ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM    Hotline: 093 8844 357    Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Binder FD 260

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Binder FD 260

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Binder FD 56

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Binder FD 56

    ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM     Hotline: 093 8844 357     Email: sales1@binder-vietnam.com
read more