Tủ ấm CO2

Tủ ấm CO2

Series C |Tủ ấm CO2 Binder C series tiệt trùng bằng khí nóng Series CB | Tủ ấm CO2 Binder CB tiệt trùng khí nóng và đầu dò CO2 tiệt trùng bằng nhiệt. Tủ ấm CO2 với các điều kiện phát triển tối...
read more