Phương pháp xác định hạn sử dụng của thực phẩm đóng hộp với tủ vi khí hậu

Phương pháp xác định hạn sử dụng Thực phẩm đóng hộp ăn liền với Tủ vi khí hậu Binder

Xác định hạn sử dụng của thực phẩm đóng hộp với tủ vi khí hậu – Nghiên cứu sử dụng phương trình Arrhenius, phương pháp thử nghiệm lão hóa 

Hạn sử dụng là cam kết của nhà sản xuất với khách hàng, là mốc thời gian mà quá thời gian đó thì hàng hóa không được phép lưu thông. Ngoài ra, khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường, một số sản phẩm bắt buộc phải ghi rõ hạn sử dụng.

Sản phẩm nghiên cứu

Gồm các sản phẩm ăn liền đóng hộp có chứa thành phần cá, thịt gà, rau củ quả, dầu thực vật đã qua quá trính chế biến.

Kế hoạch thử nghiệm sản phẩm:

 • Nhiệt độ thử nghiệm lão hóa: 12°C, 18°C, và 25°C.
 • Thời gian thử nghiệm: 13 ngày.
 • Định kỳ lấy mẫu sản phẩm kiểm tra: 3 lần / 13 ngày.
 • Tổng số lượng mẫu thử nghiệm: 63 (7 mẫu x 3 lô x 3 chỉ tiêu)

Chỉ tiêu thử nghiệm:

 • Tổng nitơ bazo bay hơi (TVB-N)
 • Giá trị pH
 • Bảng đánh giá cảm quan dựa trên kết cấu, màu sắc, mùi và hương thơm

Quy trình đánh giá quá trình lão hóa nhanh bao gồm:

 • Chọn giá trị Q10
 • Xác định thời hạn sử dụng mong muốn của sản phẩm (gồm mẫu và bao bì, v.v.).
 • Xác định khoảng thời gian kiểm tra lão hóa (bao gồm cả thời gian bằng không).
 • Xác định điều kiện thử nghiệm, nhiệt độ phòng (TRT) và nhiệt độ lão hóa tăng tốc (TAA).
 • Sử dụng Q10, TRT và TAA để tính thời gian thử nghiệm.
 • Xác định các đặc tính của vật liệu đóng gói, kiểm tra độ kín và tính toàn vẹn, kích thước mẫu và tiêu chí chấp nhận.
 • Ví dụ về độ tuổi trong TAA. Song song đó, các ví dụ về độ tuổi trong điều kiện lão hóa thực (TRT).

Đánh giá hiệu suất của gói sau khi lão hóa nhanh dựa trên các yêu cầu ban đầu của gói

Phương pháp xác định hạn sử dụng Thực phẩm đóng hộp ăn liền với Tủ vi khí hậu Binder

Thiết bị nghiên cứu: 

Tủ vi khí hậu KBF P 720 có ánh sáng

Tủ vi khí hậu KBF LQC 720 có ánh sáng, cảm biến

Tủ vi khí hậu KMF 720

Kết quả:

Dựa trên kết quả thử nghiệm lão hóa từ các dòng tủ BINDER, và các chỉ tiêu Nhà sản xuất đã đánh giá thời hạn sử dụng là 30 ngày so với 26 ngày ở 4 độ C có được trong tài liệu này, và nghiên cứu này cho thấy khả năng áp dụng thành công ASLT đối với các sản phẩm có thời hạn sử dụng dự kiến ngắn, tiết kiệm thời gian và cho phép lập kế hoạch và thực hiện các nghiên cứu, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời hạn sử dụng theo yêu cầu.